Maria Treben

   Sol-Tryck

       HälsoprodukterMariaTreben


född 1907, död 1991

I den långa traditionen inom örtanvändningen i Europa har Maria Treben blivit en av de största märkesfiguerna.


Född 1907 ägnade hon sitt liv åt att sprida kännedom om örter och dess användning som alternativa hjälpmedel vid olika åtkommor i Sebastian Kneipps anda.


Mest känd har hon blivit genom sin bok "Hälsa ur Guds Apotek" (se under litteratur i menyn ovan), men har även redovisat sina erfarenheter i ett antal andra böcker. Svenskdroppar, som utförligt beskrives i hennes bok, har blivit intimt förknippat med namnet Maria Treben.


Maria Treben förstod att sammanställa och använda det arv av kunnande som funnits bland örtkännare under flera århundraden.


Sol-Tryck representerar flera kända tillverkare av produkter i Maria Trebens fotspår, Dr. Theiss Naturwaren och Ihrllch Kräuter, bägge i Tyskland, liksom Maria Treben Naturprodukte i Österrike.